ธาตุลมแห่งลมหนาว

posted on 11 Dec 2007 15:28 by be-honey in Aquarius

 

 

2008
AQUARIUS

ธาตุลมแห่งลมหนาว

คุณเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถทำงานเป็นกลุ่ม แต่ก็เป็นตัวของตัวเอง มีความคิดสร้างสรรค์ หาสิ่งใหม่ๆทำอยู่ตลอด ปี 2008 จะเป็นปีแห่งการหยุดพัก จงหยุดทบทวนตัวเอง และหันมาวิเคราะห์สถานการณ์ในมุมมองใหม่ ตั้งเป้าหมายเพื่อจะได้ทำให้สำเร็จในปี 2009

การเงินเป็นเพียงหนทางผ่าน มิใช่เป้าหมายในชีวิต เป็นคนชอบบริจาค หรือทำบุญ มากกว่าจะเอาไปซื้อสิ่งของไม่จำเป็นหรือฝากธนาคารไว้ ดังนั้น ในปี 2008 นี้จึงควรหันมาออมเงินเอาไว้บ้าง เพราะจะมีแนวโน้มให้ซื้อของใหญ่ในปี 2009

ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ลำบาก โดดเดี่ยว มีหน้าที่รับผิดชอบทางครอบครัวหรือความรู้สึกหรือความรู้สึกค่อนข้างหนัก แต่ปี 2008 นี้จะพัดพาลมแห่งอิสรภาพมาสู่คุณให้ได้เริ่มต้นใหม่ คนมีคู่แล้วจะเริ่มวางแผนชีวิตคู่ร่วมกัน ถ้ามีปัญหาหันหน้าพูดคุย ปรับความเข้าใจกัน คนโสดหมั่นเข้าหา และรับฟังคนอื่น แล้วจะพบเนื้อคู่รู้ใจ

You have great people skills and work well in a team. Independent and creative, you are always on the lookout for something new to do. This year you will be given the chance to reflect on your circumstances and set goals for yourself in 2009.

For you, money is just the means, not the end. You prefer to give your money to a worthy cause rather than spend it on sumething you don't need or put it in the bank. In 2008, do save up for a big purchase in 2009.

You had a difficult year in 2007, bogged down with big responsibilities and sa sense of isolation. Expect a new beginning this year. Those in couple relationship will start planning the future together, and when difficulties arise, talking it over between you will help solve the problem. If single and looking, be persistent in your interest and listento others' advice.

 

 

Comment

Comment:

Tweet